Instalace, výměna a opravy jističů, stykačů a rozvaděčů




Naše služby

Rozvaděče jsou jakýmsi centrem elektrických rozvodů a jsou nezbytnou částí každé instalace. Do rozvaděče přichází elektrická energie ať již z místního zdroje (v případě podružných rozvaděčů) nebo od dodavatele elektrické energie. V rozvaděči jsou pak instalovány jističe, proudové chrániče, stykače a další ovládací prvky. Dále pak elektřina odchází po kabelech ke spotřebičům.

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu), který vzniká většinou při přetížení nebo zkratu, automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické přístroje a v neposlední řadě osoby či zvířata.

Proudový chránič je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka.

Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony. Zařízení s větším výkonem, například motory, jsou napájena přes výkonové stykače.

zdroj: www.wikipedia.org


POPTAT ŠLUŽBY


Projekt

Každá elektroinstalace by měla výcházet z projektové dokumentace, která specifikuje, jaké ochranné a jistící prvky je nutné použít. Vždy je třeba se řídit platnými předpisy a dodržovat normy.


Realizace

Dle projektové dokumantace se osadí a vystrojí rozvaděč. Velmi důležitý je popis zapojených vodičů, podle kterého je následně možné provádet servis či úpravy rozvodů.


Revize

Každý zásah do elektrických instalací by měl být zakončen revizní zkouškou.


Servis

Dokončením projektu naše činnost nekončí. O naše zákazníky se staráme dlouhodobě.


Galerie



Reference


No more posts

Poptávkový formulář

V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím tohoto poptávkového formuláře. Odpovíme vám vždy do 24 hodin.

    Jméno a příjmení
    Společnost
    Email
    Telefon
    Vaše zpráva